Opleiding Mindful en Compassiecoach

Mindfulness, zelfcompassie en cognitieve therapie

 

 

Deze opleiding is voor

Professionele begeleiders, coaches en counsellors, leerkrachten, ouders, hulpverleners, verpleegkundigen, welzijnswerkers, therapeuten, psychologen, leidinggevenden en adviseurs

die mindfulness en (zelf)compassie willen toepassen in het begeleiden
van volwassenen en kinderen en/of er in eigen leven profijt van willen hebben.

Met deze opleiding kan je dit in je werk en je leven integreren.

Je kan je eigen praktijk starten waarin je mensen met mindfulness en compassie begeleid. Je leert in de opleiding wat daarvoor nodig is. Of leer het in je huidige werk voor jezelf of voor de mensen/kinderen waarmee je werkt op eigen manier toe te passen.

Deze opleiding is een cadeau voor jezelf, het is een levenstraining.

 

 

 

Hier vind je een  video met ervaringen van vorige deelnemers van deze opleiding.

 

Na deze opleiding

arrow
 • Ervaar je meer innerlijke rust;
 • Weet je je aandacht beter te richten op het Nu, kan je je beter concentreren;
 • Is er meer ruimte om je creatiever, effectiever en vanuit vertrouwen te werken met mensen;
 • Kan je mensen helpen mindful en met zelfcompassie met eigen gedachten, onprettige gevoelens en lichamelijk ongemakken om te gaan;
 • Kan je mensen leren om stress te herkennen en te voorkomen;
 • Leer je gewoontepatronen, vanuit de doe-modus en niet acceptatie, te herkennen en bewust bij te sturen;
 • Herken je waar mensen vanuit het jaag- en gevaarsysteem functioneren, en kan je helpen het zorgsysteem te activeren;
 • Kan je mensen helpen meer acceptatie en mildheid te ontwikkelen naar zichzelf;
 • Kan je mensen helpen meer geluk en minder lijden te ervaren;
 • Sta je zelf bewuster en met meer aandacht in het leven.
 • Heb je alle tools om je eigen praktijk te starten en mensen van daaruit te begeleiden (of want dit is niet ieders ambitie van de mensen die meedoen) gebruik en integreer je dit in je huidige werk en leven)


Alle laatste inzichten over Mindfulness en Compassie, en al mijn kennis en ervaring van de afgelopen jaren zijn in deze opleiding verwerkt.

 • In de afgelopen jaren heb ik meer dan 700 mensen en kinderen geholpen in de trainingen 'Mindfulness en Zelfcompassie'.
 • Uit onderzoek blijkt dat Mindfulness en Zelfcompassie een zeer effectief hulpmiddel is! Mindfulness heeft blijvende invloed in de rest van je leven.
 • Door bewuste aandacht te ontwikkelen voor jezelf en anderen neemt je vermogen om met stress en spanning om te gaan toe.
 • Het is wetenschappelijk aangetoond dat Mindfulness in je hersenen positieve veranderingen teweegbrengt. Op de hippocampus (leren en het geheugen) en de amygdala (positieve afname van gevoelens, angst en stress) en in de hersenstructuren die geassocieerd worden met zelfbewustzijn, compassie en introspectie.
 • Mindfulness en Compassie zijn een effectieve middelen in het verminderen van burnout en depressie en het vergroten van flexibliteit, aanpassingsvermogen, welzijn en emotionele stabiliteit. Wanneer je je met Mindfulness traint heeft dit een gunstig werking op je bloeddruk, hartslag en cortisolspiegel en op de immuunrespons.

Het beste cadeau dat je iemand kunt geven,
is je volledige aanwezigheid,
er helemaal zijn voor iemand.

In deze opleiding werken we ervaringsgericht met Mindfulness en Compassie.
Dat betekent dat je het zelf in je leven leert toe te passen en oefent in het begeleiden van elkaar.
De onderwerpen worden op een interactieve manier behandeld; je wordt uitgenodigd je vragen en ervaringen in te brengen.

Leren door te doen, is het motto van de opleiding.Dit vind je terug in de opbouw van het programma.
De opleiding start met het begeleiden van oefeningen, de dialoog na oefeningen (inquiry), het werken met verschillende thema’s.
Ondertussen worden de structuur en elementen van de MBSR/MBCT en de MBCL doorgewerkt.

De resultaten van de opleiding zijn voor jezelf en voor de mensen die je begeleid bijzonder effectief.
De opgedane ervaringen kan je direct toepassen in je dagelijkse leven en bij het werken met mensen.

Het programma van de opleiding

Dag 1 en 2 Mindfulness

Wat is Mindfulness
Het belichamen van Mindfulness
Hoe train je je aandacht, in het hier en Nu zijn
Automatische en gewoonte patronen
Mindful bewust omgaan met gedachten, onprettige gevoelens en lichamelijk ongemak
Handelen vanuit acceptatie en keuzevrijheid en mildheid
Mindful exposure techniek en bereidheid
Cognitieve oefeningen
Diverse mindfulness oefeningen zoals de bodyscan, zitmeditatie, yogaoefeningen
Het geven van verschillende mindfulnessoefeningen in een individuele setting en aan kleine groep
Oefenen met inquiry in een individuele setting na een sessie mindfulness
Mindfulness bij volwassenen en bij kinderen

Dag 3 en 4 Mindfulness en Zelfcompassie als coachmiddel

Vervolg oefenen met
Mindfulness:
Goed voor jezelf zorgen
Plan van aanpak bij eerste signalen van terugval
Waar krijg je energie van, wat kost energie
Stevigheid en stabiliteit in jezelf versterken
Compassie theorie en oefenen:
Het ontwikkelen van de compassiemodus in jezelf
Veilig voelen in jezelf. Mild zijn naar jezelf
Theorie over de werking van de hersenen
De emotieregulatiesystemen:
Gevaar, jaag en zorg/kalmeringssysteem (werking van ons brein)

Dag 5 Het coachingsgesprek

Het intake en vervolg coachingsgesprekken voeren met mindfulness en compassie. Mindfulness en compassieoefeningen met klanten doen
Je innerlijke criticus temmen met methoden uit de voice dialogue

Dag 6 en 7 Compassie vervolg

Vriendelijkheid, compassie, medevreugde, gelijkmoedigheid
Acceptatie en dankbaarheid welzijnsbevorderend
Mildheidsmeditatie
Omgaan met verlangen, invloed van schuld en schaamte, de kracht van vergeven

Thuiskomen bij jezelf, je basis, vertrouwen, je stabiliteit
Mindfulness en compassie bij verlies en rouw

Dag 8 Integratie en stilstaan

Invloed van familieachtergrond op huidige thema’s en oefenen met een opstelling
Omgaan met gevoelens met behulp van werken met Transactionele Analyse (Ouder Kind Volwassene model)

Starten en afronden van een sessie, doelgericht en oplossingsgericht werken, werken met opdrachten/oefeningen, zelfreflectie en integratie

Toepassingsmogelijkheden en contraindicaties

Data opleiding

De opleiding kost 1075 euro (korting bij opgave met 2 personen)

De vrijdag opleiding start op 20 oktober (vol, geef je op voor de reservewachtlijst)

Overige data: 10, 24 november 2017,

8, 22 december 2017,

12, 26 januari 2018,

9 februari 2018

van 10.00 uur tot 16.30 uur

 

De maandag opleiding start op 20 november 2017 (nog 5 plekken)

Overige data: 4, 18 december 2017

8, 22 januari 2018

5, 19 februari 2018

5 maart 2018

 

van 09.45 uur tot 16.15 uur

 

De vrijdag opleiding start op 16 februari 2018

Overige data: 9 en 23 maart, 6 en 20 april, 18 mei, 1 en 15 juni

van 10.00 uur tot 16.30 uur

 

Open middag

 

De eerstvolgende open dag (met mindfulness en compassieoefeningen, informatie over de opleiding en gelegenheid tot vragen stellen en kennismaking) is op:
zaterdag 7 oktober van  14.00 tot 16.00 uur.

Adres van de open dag Jan Vrijmanstraat 339 Amsterdam

 

Geef je op via onderstaande formulier of via miracoaching@gmail.com

Ik kan ook vrijblijvend los een afspraak met je maken als je twijfelt of dit geschikt is voor jou. Telefonisch, skype of face to face.

Telefoonnummer van Anurag 06-14217402 (omdat ik vaak in training zit kan je me beter per mail bereiken of inspreken. Dan maken we een (telefonische) afspraak).

Wie is de opleider?

Mijn naam is Anurag ten Klooster. Reeds 24 jaar begeleid ik mensen en kinderen. Ik heb reeds duizenden mensen begeleid, met succes! In 1990 begon ik. Eerst werkte ik als maatschappelijk werker (met drugsverslaafden, en met jongeren die met justitie in aanraking kwamen) en als groepswerker met jongeren en kinderen die niet meer thuis woonden. Sinds 1998 begeleid ik mensen in de rol van trainer en coach, therapeut. Ik ben sinds 2010 opleider aan de Academie voor Counselling en Coaching en heb al veel mensen opgeleid tot het vak van Counsellor en Coach.

Vanuit mijn bedrijf Miraconsult coach en train ik mensen op gebied van mindfulness, zelfcompassie, persoonlijke effectiviteit, assertiviteit, persoonlijke kracht, leidinggeven, loopbaanontwikkeling, timemanagement en communicatie en begeleid ik relaties. Ik werk met degelijke methoden uit mindfulness, zelfcompassietraining, transactionele analyse, voicedialogue,familieopstellingen, rationele effectieve training en diverse andere methoden.Voor al deze methodes heb ik gecertificeerde opleidingen gevolgd.

Om mij heen en in mijn praktijk zie ik heel veel mensen die te weinig zelfcompassie hebben en te weinig in het Nu zijn. Ik wil in deze opleiding voor elkaar krijgen dat we samen nog veel meer mensen een stuk gebalanceerder en gelukkiger of succesvoller kunnen laten zijn. En ervoor zorgen dat mensen meer vertrouwen hebben en anders met hun lijden omgaan. Dat ze lichter leven. We maken de wereld een stukje mooier als meer mensen meer zelfcompassie hebben en meer in het Nu leven.
Wil je je daar ook voor inzetten. Ik heet je meer dan welkom in deze opleiding.

Wil je meer over mij weten: Je kan onder deze link meer over mij en mijn bedrijf vinden.

Ik ben moeder van drie kinderen (15, 13 en 9 jaar). Ik heb in 2013 mijn partner en vader van mijn kinderen verloren na 8 maanden ziekte. In deze heftige periode (waarin ik mensen ben blijven begeleiden) heb veel mindfulness beoefend en was het belangrijk compassievol naar mezelf te zijn. Het klinkt misschien raar, maar mijn vertrouwen in het leven (en de dood) is door zijn sterven en het proces waar ik doorheen ben gegaan sterker dan ooit.

Door de beoefening van Mindfulness en zelfcompassie zijn mijn angsten en onzekerheden naar de achtergrond verdwenen en kan ik mijn gedachten en emoties beter dan ooit hanteren. Omdat ik geleerd heb ze te accepteren en mindful en met compassie te benaderen. En omdat ik in het NU leef. Ik doe wat echt bij mij past en ook als vind ik iets eng, ik doe het toch. Ik heb echt leren springen in het onbekende, keer op keer. En ik leef!

Mijn kinderen heb ik in deze periode en ook nu nog veel geleerd op een Mindful manier om te gaan met hun gevoelens en gedachten. Vanuit acceptatie en innerlijke rust. Dit heeft ervoor gezorgd dat ze de meeste tijd evenwichtig en zichzelf zijn en hun gevoel gemakkelijk uiten. Mijns inziens het belangrijkste was je kan doen als ouder.

Ik gun ieder een lichtere, mindful manier van leven, meer in het nu. Minder gehinderd door gedachten, emoties, onzekerheden en angsten en lichamelijke beperkingen of ongemakken. Doen wat je echt wilt doen en zijn wie je bent. Vanuit vertrouwen leven en compassievol zijn naar jezelf.

Alle praktische informatie

De opleiding is geaccrediteerd door het ABvC (Algemene Beroepsvereniging voor Counselors) met 50 PE punten.
Door het NOBCO (Nederlandse orde van beroepscoaches) is deze opleiding geaccrediteerd met 16 PE punten. Andere accreditatie volgt en kan je ook zelf aanvragen bij je beroepsvereniging.

Deze opleiding van Miraconsult is erkend door het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Dit betekent dat Miraconsult een erkende onderwijsinstelling is. We voldoen aan de strenge Europese richtlijnen voor onderwijsinstellingen.

Het niveau van de opleiding is HBO. Daarom is een opleiding óf werkervaring op hbo niveau wenselijk. Mail me bij twijfel.

Naast de opleidingsdagen wordt gevraagd de oefeningen thuis te doen en het werkboek te lezen. Dit kost ongeveer 2 a 3 uur per week.
In de opleiding wordt er ook met elkaar geoefend, je mag dat thuis ook doen, echter dit is niet verplicht.

Na de opleiding krijg je een certificaat en kan je zelf aan de slag met de begeleiding van mensen met mindfulness en compassie.

De opleiding bestaat uit 8 lesdagen van 10.00 uur tot 16.30 uur of van 10.15 uur tot 16.45 uur.

De dagen vinden op IJburg in Amsterdam plaats of in Amsterdam Noord.
Locatie Jan Vrijmanstraat en Locatie Wijkergouw 12 liggen beide vlak aan de oostzijde van Amsterdam en vlakbij de A10, A9 en A1, makkelijk met auto en tram te bereiken en voldoende parkeermogelijkheden. Met de tram of bus is het 20 minuten rechtstreeks vanaf CS.

De kosten voor de opleiding zijn 1075 euro.
Geef je je samen met een collega of vriendin op dat zijn de kosten tijdelijk 950 euro p.p. voor particulieren. Neem graag contact op als je mee wilt doen maar het bedrag niet kunt betalen, wie weet kan ik iets voor je betekenen.

Dit is het bedrag voor de 8 lesdagen, inclusief een uitgebreid werkboek, uitgeschreven oefeningen om direct toe te passen en meer dan 30 oefeningen voor volwassenen en kinderen op mp3, en koffie en thee.

Opleidingskosten kan je als particulier of ondernemer aftrekken van de belasting onder scholingskosten. Dit kan in 2017 nog, met een drempel van 250 euro. (Je krijgt dan tussen de 30-50% terug van de belasting). In 2018 kan je volgens de plannen geen opleidingskosten als particulier meer aftrekken.

Wil je heel graag meedoen, maar kan je het bedrag niet betalen. Je kan de opleiding ook in 3 keer betalen. In iedere groep is er éen plek voor iemand met minimum inkomen met korting. Neem hiervoor zsm contact met mij op via de mail: miracoaching@gmail.com

 

 

Wat zeggen studenten en collega's

De opleiding mindfulness en compassiecoach kwam voor mij op het moment dat ik mij op een (figuurlijke) splitsing in mijn werkbare leven bevond.  Jouw professionele insteek en warme oprechte betrokkenheid maken dat ik mij gehoord en gezien heb gevoeld tijdens deze opleiding. Wat steekwoorden die bij mij opkomen als ik aan de opleiding terugdenk:
Respect, ruimte, vertrouwen, professioneel, balans, humor, lachen, ontspanning, leren, delen, in het nu, licht, zachtheid, mooie mensen, vriendelijkheid, meditatie, coachen en chocola 😉


De opleiding heeft het staan in mijn eigen kracht, meer in het nu leven, vertrouwen, zachtheid en mijn balans versterkt. De opleiding mindfulness en compassiecoach biedt verdieping in je eigen ontwikkeling en geeft een solide basis om in vertrouwen mensen te trainen en te coachen die graag meer mindful en met meer compassie voor zichzelf en een ander in het leven willen staan.


Anurag heb ik leren kennen als een vrouw die eenieder een open en warm hart toedraagt. Haar humor, vakkennis, oog voor iedere deelnemer, professionele en vriendelijke open en niet oordelende houding zijn kenmerkend voor haar.


Anurag raakt je hart en deze opleiding biedt de mogelijkheid voor jezelf en de mensen om je heen om wat lichter te leven!

- Nancy, (voorheen) Ziekenverzorgende, Doktersassistente, Medisch chiropodist, Docent Nederlandse taal

"Ik heb de opleiding tot Mindfulness en Compassiecoach gevolgd bij Anurag. Een opleiding waarbij ikzelf alle aspecten van mindfulness en compassie heb mogen ervaren en tevens heb geleerd cliënten te coachen en te begeleiden dmv mindfulness en compassie. Een mooie vorm van coachen die ik graag en effectief toepas in mijn praktijk bij begeleiding van o.a. vrouwen met borstkanker. De begeleiding van Anurag als opleider is van grote toegevoegde waarde. Zij is zeer bekwaam, heeft een ruime kennis die zij goed weet over te dragen en is een zeer prettige persoonlijkheid die rust en warmte uitstraalt."

- Karin van Keimpema, coach en counsellor

Ik merk dat ik na het doen van de training veel sneller bij mezelf bepaalde gedachtepatronen signaleer en gevoelens van onrust in mijn lichaam. Daarmee zijn ze niet verdwenen, maar omdat ik ze herken kan ik besluiten er in mee te gaan, of besluiten dat ze er niet naar hoef te luisteren en op een andere dan mijn gebruikelijke manier kan reageren.

Ook ben ik meer compassievol naar mezelf, minder snel teleurgesteld. Ik ben wat zachter in mijn mening, vooral als het gaat om rouw en wat daar uit voortkomt (vermoeidheid, verdriet enz). In plaats van frustratie heb ik nu meer de neiging om goed voor mezelf te zorgen.

Op professioneel gebied; ik heb nu enkele keren een workshop gegeven met mindfulness oefeningen. Ik vertel dan wat over de achtergrond van mindfulness en we doen wat oefeningen. Tot nu toe heb ik het een keer in het buurthuis gedaan, 1 keer voor mijn eigen team van collega's, een keer voor een andere groep collega's en voor mijn eigen cursisten die bij mij op training zaten (langdurig werklozen die zorgvrijwilliger gaan worden).

Mijn eerste "echte"opdracht komt er aan.  Ik kom ook in een gids voor personeel van kinderdagverblijven met een workshop mindfulness 😊. Dus dat is spannend, als het goed gaat ga ik hem daadwerkelijk geven.  En ik hoop binnenkort bij een vriend van mij in de studio de mindfulness oefeningen in te spreken voor op CD. Zodat ik cursisten ook een CDtje of iets dergelijks kan meegeven.
Kortom, tijdens de training is de basis gelegd, nu werk ik zelf verder aan het trainerschap.

- Asli Filiz, buurtmaatschappelijk werker

Wat vind ik het jammer dat de opleiding is afgelopen en wat ben ik blij dat er een vervolg komt!
Ik heb er vooral persoonlijk heel veel van geleerd: minder oordelen, gedachten en gevoelens onderzoeken, de boodschap van mijn innerlijke criticus, automatische patronen (h)erkennen, accepteren van moeilijkheden en extra waarderen van fijne gebeurtenissen, zelfcompassie toepassen... Het is een schat waarmee ik echt lichter in het leven sta. Ik heb  respect en liefde voor mezelf teruggevonden<3

Anurag:
- lichtend voorbeeld van mindfulness!
- goed in staat een waanzinnig veilig klimaat te scheppen, waarbij iedereen gezien wordt
- goed in staat zich flexibel aan te passen aan de wensen van de groep, zelfs al liep ervaring behoorlijk uiteen

De opleiding:
- evaringsleren in optima forma!
Programma: fijne mix van theorie en oefenen
Fijne locatie
Anurag, nogmaals dank en ik hoop er bij te kunnen zijn op de 'terugkomdag'.

- Anne Marije Steensma, arts en hogeschooldocent

Een training coachen met mindfulness stond al lang op mijn verlanglijst. Ik ben heel blij dat ik de training heb gevolgd bij Miraconsult. Anurag is een warme, liefdevolle vrouw en zeer ervaren in het geven van trainingen. Alhoewel ik al eerder had gelezen over mindfulness is het kwartje pas gevallen tijdens de trainingsdagen. En hoe kan het ook anders? Mindfulness moet je ervaren, voelen en oefenen. De rust in de trainingsruimte en de aanpak van Anurag hebben mij gegeven dat ik, stap voor stap, soms onbewust en soms bewust, mindfulness onderdeel laat zijn van mijn leven en dat is een groot gewin. De oefeningen die we hebben gedaan kan ik eenvoudig toepassen bij cliënten in mijn eigen praktijk, zodat ook zij er baat bij kunnen hebben. Anurag deelt haar kennis en zorgt op die manier voor verrijking in het leven van anderen. Dank daarvoor!

- Wilma Koolen, Coach en counsellor en voedingsadviseur

Anurag is een geweldig charismatische trainster die een enorme rust uitstraalt. Zij weet als geen ander de cursisten te prikkelen om zichzelf te ontwikkelen. Humor is een essentieel onderdeel in haar trainingen, evenals haar vermogen om te relativeren. Zij treedt haar cursisten met een open houding tegemoet die ervoor zorgt dat een ieder zich snel op haar/zijn gemak voelt.

- Anita de Jong, specialist begaafdheid kinderen, leerkracht basisschool

Anurag inspireerde mij al als deskundig opleider. In een prettige open sfeer biedt ze veel know-how en maakt ze de training heel praktijk gericht. Naast de prikkel voor je eigen persoonlijke ontwikkeling, kun je het als coach/counselor direct als tool inzetten. Anurag vind ik een warme authentieke persoonlijkheid, laagdrempelig en staat tegelijktijd stevig aan het stuur. Ik heb een paar leerzame fijne dagen gehad. Anurag bedankt!

- Jacqueline Bakker, Adviseur werving en selectie

"Anurag is een erg boeiende en kundige docent. Buiten dat ik nu veel beter getraind ben in coachingstechnieken, heb ik veel informatie en inzicht gekregen in mindfulness, transactionele analyse, kernkwadranten en familieopstellingen. Er zijn weinig invloeden of technieken waar Anurag geen kennis van heeft. Ook geweldige ontspanningstechnieken!

Chapeau Anurag, ik schuif graag aan voor het tweede jaar van de coaching opleiding. Ik wil nog veel meer weten.

Aanbeveling: Ik beveel deze docent/trainer/coach graag aan bij anderen die zoeken naar een zinvolle en actieve training, opleiding of coachingstraject. Iedereen kan groeien!"

- Bibi Schultz, coordinator klanten woningbouwvereniging

Ik heb de training Coachen met Mindfullness en Transactionele analyse training gevolgd bij Anurag. Kenmerkend is haar creativiteit, kennis en hoe je de materie
kan implementeren samen met andere methodieken. Trainingen van Anurag zijn niet saai en alleen gericht op theorie, maar je leert direct de materie toe te passen. Aanrader!

- Gaby Zuidema, directeur crisishulp

Lieve Anurag,
Dank je wel voor de mooie warme bijeenkomsten van de opleiding tot Mindfulness en Compassiecoach. Het voelde veilig en fijn en ik voelde me welkom en er was ruimte voor reflectie. De meditaties op het usb stickje helpen me om rustig in mijn hoofd te blijven. Liefs,  Carmelita

- Carmelita Coutinho, gezinsbegeleider

De training werd mij getipt door iemand die deze training zelf enige tijd geleden had gevolgd. Een goede tip zo bleek. Behalve goed toepasbaar in mijn psychotherapie praktijk, is de cursus ook een verrijking geweest voor mijzelf. Anurag dank. Het is duidelijk dat jij van je vak houdt en de kunst verstaat om het op een ander over te brengen.

- Aniek van Hoogstraten, GZ psycholoog

Ik heb met veel plezier de training gevolgd bij Anurag. Ik vond de training zeer plezierig en nuttig voor mij als coach. Anurag geeft een goede uitleg over de achtergrond van mindfulness. Daarnaast zijn er veel praktische oefeningen en tips die je direct kunt toepassen bij coachees. Er is veel tijd om zelf te oefenen en te ervaren hoe mindfulness werkt. Een aanrader!!!

- Christien van de H, counsellor en wijkverpleegkundige

Ik heb door de opleiding Mindfulness en Compassiecoach vooral een hoop over mezelf geleerd.
Dat was niet even makkelijk maar wel heel fijn om alles voor mezelf op een rijtje te kunnen krijgen.
Ik ga de rustpunten missen die ik in IJburg had want wat heb ik daar geestelijk veel aan gehad.
Als ik alles hier op de rit heb ben ik zeker van plan om er andere mensen mee te gaan helpen.
Ik vond de afwisseling en variatie fijn in de lessen.
Ik vond de groep waar ik de opleiding in kreeg mega fijn en ging elke dag van de opleiding graag naar IJburg.
Kortom petje af wat je doet in korte tijd!

- Menke, kraamverzorgster, leidster KDV

Over de opleiding Mindfullness en Compassiecoach: Inhoudelijk zeer bruikbaar en toepasbaar naast hetgeen ik al in m'n rugzakje heb verzameld. Dus blij dat ik het gedaan heb.
Er was een warme groepsdynamiek  waarin de veiligheid voor een ieder dusdanig was dat er veel gedeeld kon worden. En dat is prachtig!

- Joanna

Als collega-trainer waardeer ik Anurag om haar authenticiteit en warmte. ‘She walks her talk’, zeker op het gebied van mindfulness en dat is heel inspirerend. Dat is de reden dat ik onlangs een Mindfulness-voor-trainers bij haar gevolgd heb. Deze training is een aanrader! Anurag is warm, professioneel, heel betrokken en blijft te allen tijde zichzelf. Dat maakt haar en de training erg geloofwaardig.

- Chris Potter, Coach en trainer personal branding

“ Ik vond dat de training een zeer goede balans had tussen praktijkoefeningen en theoretische achtergrond. Anurag heeft de groep door oefening echt zelf laten ervaren wat mindfulness is en wat de beoefening ervan met je doet. De praktijkoefeningen die ze ons gegeven heeft, zijn zeer bruikbaar voor toepassing bij clienten (en mezelf 😉 ! Dat vind ik de meerwaarde van deze training. Anurag weet met haar warme, open en onderzoekende instelling snel tot de kern van de zaken door te dringen ! Ik beveel haar zeker aan als trainer en als coach/counsellor.”
Top qualities: Expert, Good Value, High Integrity, Marjolein Jupijn

- Marjolijn Jupijn, loopbaan, burnout en stress coach

Meld je hier aan voor de opleiding

Nadat je je hebt aangemeld krijg je binnen vijf werkdagen een schriftelijke bevestiging en een vragenlijst en factuur. Nadat de vragenlijst terug gemaild is volgt er wanneer nodig een telefonische intake.
Toelating gaat op volgorde van aanmelding. Betaling in termijnen is in overleg mogelijk.
Met de inschrijving voor deze opleiding accepteer je de algemene voorwaarden van Miraconsult. Deze staan onderaan deze pagina.

Stuur een mail om je aan te melden met je adresgegevens naar: miracoaching@gmail.com
of vul het aanmeldformulier hieronder in (graag even bij het onderwerp aanmelden opleiding zetten):

Downloads

 • Algemene voorwaarden
  Algemene voorwaarden

  Hier vind je de algemene voorwaarden van Miraconsult, waar de opleiding onder valt

In dit filmpje zie je reacties vanuit de laatste twee groepen op de laatste dag van de opleiding